บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

บริษัทเริ่มต้นจากทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย   ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร   โดยอยู่เบื้องหลังระบบที่มีคุณภาพขององค์กร  ภาครัฐ จากการรับงานเป็นคณะทีมงาน บริษัทจึงได้จัดตั้งและจดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัทจำกัด ในปี 2558 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการวางแผนบริหารจัดการที่เป็นระบบเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เน้นทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบสูง บริษัทจึงมั่นใจในสินค้าและบริการที่จะตอบสนองลูกค้าของเรา ได้อย่างดีเยี่ยม

สินค้าและบริการ

Security Systems

  • ระบบกล้องวงจรปิด CCTV
  • ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control)

Communications

  • Wire Network
  • Telephone System
  • Intercom
  • Cable TV
  • Radio Communication

System Integration

  • Software&Hardware

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ผู้นำการวางระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมีรูปแบบเฉพาะของลูกค้า แต่ละราย

พันธะกิจ

– วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของลูกค้า อย่างเป็นระบบ
– เลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม
– ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและ มีความต่อเนื่องตลอดเวลา

SITE REFERENCE

ที่อยู่ : 11/114 สายไหม 56/1 แขวงสายไหม  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 02 990 5869 , 08 6617 0230

© All Copyright 2021 by mtsg.co.th