ลูกค้าของเรา

ประสบการณ์การทำงาน

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานจากคู่สัญญาหลัก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เช่น

 • ระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริง
 • เซ็นเซอร์ระบบผู้ยิง
 • ต้นแบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูงระยะที่ 1
 • สร้างต้นแบบลูกเลื่อนปืนยาวฝึกทางยุทธวิธี
 • งานจ้างการวิจัยและพัฒนาสมการรถถังเสมือนจริงโดย Data Logger
 • ระบบจอแสดงผลขั้นสูง
 • จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสาธิตการแสดงภาพบนจอแบบโดม โดยใช้ชุดโปรเจคเตอร์หลายตัว
 • สร้างชุดโครงสร้างสถานีฝึกพลขับ

ตัวอย่างผลงาน

 • ติดตั้งระบบแขนกั้นรถยนต์และกล้องวงจรปิดสำหรับทางเข้าออกหมู่บ้าน คอนโด
 • ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร
 • ติดตั้งระบบ Intercom ในคอนโด
 • จัดหาวัสดุสำหรับการเรียนการสอนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • จัดหาวัสดุกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล
 • จัดหากล้องตรวจจับขั้นสูงสำหรับใช้ในการจำลอง เสมือนจริง

© All Copyright 2021 by mtsg.co.th