บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

บริษัทเริ่มต้นจากทีมงานซึ่งประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โดยอยู่เบื้องหลังระบบที่มีคุณภาพขององค์กร ภาครัฐ จากการรับงานเป็นคณะทีมงาน บริษัทจึงได้จัดตั้งและจดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัทจำกัด ในปี 2558 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการวางแผนบริหารจัดการที่เป็นระบบเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เน้นทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบสูง บริษัทจึงมั่นใจในสินค้าและบริการที่จะตอบสนองลูกค้าของเรา ได้อย่างดีเยี่ยม

ที่อยู่ : 11/114 สายไหม 56/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์: 02 990 5869 , 08 6617 0230

Contact Us By Email!

Fill out the form below to recieve a free and confidential intial consultation.

    © All Copyright 2021 by mtsg.co.th