บริษัท โมเดิร์น เทค เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ 

ที่มีประสบการณ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร โดยอยู่เบื้องหลังระบบที่มีคุณภาพขององค์กร

จดทะเบียนการค้า

บริษัทจึงได้จัดตั้งและจดทะเบียนการค้าในรูปแบบบริษัทจำกัดในปี 2558 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบที่มีคุณภาพขององค์กร

วางแผนบริหารจัดการ

ระบบเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เน้นทีมงานที่มี ความเชี่ยวชาญและมีความรับผิดชอบสูง บริษัทจึงมั่นใจในสินค้าและบริการที่จะตอบสนองลูกค้าของเรา 

ประสบการณ์การทำงาน

ผลงานจากคู่สัญญาหลัก สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เช่น ระบบสนามฝึกยิงปืนเสมือนจริง เซ็นเซอร์ระบบผู้ยิง ต้นแบบเครื่องช่วยฝึกใช้อาวุธเสมือนจริงขั้นสูงระยะที่ 1 สร้างต้นแบบลูกเลื่อนปืนยาวฝึกทางยุทธวิธี งานจ้างการวิจัยและพัฒนาสมการรถถังเสมือนจริงโดย Data Logger ระบบจอแสดงผลขั้นสูง จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบสาธิตการแสดงภาพบนจอแบบโดม โดยใช้ชุดโปรเจคเตอร์หลายตัว สร้างชุดโครงสร้างสถานีฝึกพลขับประจำรถถัง

Security Systems

  • ติดตั้งระบบแขนกั้นรถยนต์และกล้องวงจรปิดสำหรับทางเข้าออกหมู่บ้าน คอนโด
  • ติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร
  • ติดตั้งระบบ Intercom ในคอนโด

Communications

  • จัดหาวัสดุสำหรับการเรียนการสอนของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • จัดหาวัสดุกลุ่มงานอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล

System Integration

  • จัดหากล้องตรวจจับขั้นสูงสำหรับใช้ในการจำลอง เสมือนจริง

© All Copyright 2021 by mtsg.co.th